Startbooster

STIMULANT ZA KORENINE IN RAST

Startbooster je posebno oblikovan organski spodbujevalec rasti korenin in celotne rastline. Izdelek Startbooster je 100% biološki izdelek z aktivnimi organskimi sestavinami, ki spodbujajo razvoj koreninskega sistema in vegetativne rasti. Posebna biološka masa mikroorganizmov pripomore k zdravemu razvoju koreninskega sistema. Spodbuja razvoj koreninskih laskov, medtem ko vzdržuje življenje mikroorganizmov v prsti in omogoča biološko razpoložljiva hranila v vegetativni fazi rasti.

Kategorija:
 

Opis

ZAKAJ UPORABLJATI STARTBOOSTER?
• Močan spodbujevalec rasti rastlin in razvoja korenin,
• izboljšan razvoj stebel, koreninskega sistema in rastlinskega tkiva
(izboljšana vegetativna rast),
• izboljšane populacije mikroorganizmov in moč,
• izboljšan celični razvoj stebel (do dvakrat debelejša)

KAKO UPORABLJATI STARTBOOSTER
Uporabite Startbooster kot dodatek gnojilom NPK. Izdelek Startbooster lahko uporabite brez
dodatnih gnojil za rast na predhodno pognojeni prsti. Ob uporabi izdelka se skrajša zgodnja
faza rasti.
Startbooster uporabite v fazi zgodnje rasti in v prvem tednu cvetenja. Uporabite 2,5 ml na 10 L vode.
Izdelek dodajte po dodajanju hranilnih snovi NPK in po meritvi EC.
Startbooster je 100% organski izdelek. Bodite previdni pri uporabi organskega izdelka v kapljičnih
namakalnih sistemih. V takih sistemih organski izdelki povečajo tveganje zamašitve,
zato vedno uporabite tudi izdelek System-Clean, ko uporabljate Startbooster v kapljičnih
namakalnih sistemih.

STARTBOOSTER VSEBUJE
• Organski dušik, ki je kelatiran z L-aminokislinami
• biološko maso mikroorganizmov iz nadzorovane fermentacije
izbranih sort(določene prednosti)
• huminsko kislino iz plasti leonardita in
• visoko kakovostno fulvo kislino

KAKO STARTBOOSTER DELUJE?
• Organski dušik s strani aminokislin povečuje vegetativno rast brez tveganja za izgorevanje ali predoziranje
• L-aminokisline omogočajo rast, biološko stimulacijo,spodbujajo rast rastline in populacije bakterij
• Huminska kislina izboljša zadrževanje vode, vzdržuje zdrav koreninski sistem in omogoča izmenjavo kation/anion
• Biološka masa mikroelementov razbija hranilne snovi in povečuje antagonistična dejanja proti patogenom

NAMIGI USPEŠNIH PRIDELOVALCEV
• Uporabite Startbooster v razmerju 1:1000 za hrano novih potaknjenci (1 ml na 1 L)
• Med presaditvijo potopite korenine rastlin v mešanico v razmerju1:100 (10 ml na 1 L)
• Ne shranjujte izdelka Startbooster v svojem rezervoarju več kot 2–3dni, da bi se izognili nabiranju organskega biofilma in zamašitve kapljičnih cevi v namakalnih sistemih.